Пожароустойчиви и димоуплътнени системи

Обширната гама системи, предлагани от Aluprof позволява изработката на разнообразие от конструктивни елементи, които са отговорни за “зоните за пожарозащита” във всякакви сгради, и осигуряват подходящи условия за евакуация на техните обитатели. Тези решения включват продукти, свързани със системи от прозорци, врати и фиксове, включително и витрина включваща отваряема и неотваряема част вградени в нея.

Множество размери

Пожароустойчиви

Димоуплътнение

еднокрили врати

двукрили врати

Най-добра цена

Сертифицирани

Професионален опит

Защо алуминиеви и димоуплътнени пожароустойчиви продукти?

Характеристиките на пожароустойчивост на тези решения, в зависимост от изискванията на проекта, се предлагат в следните класове EI 30 и EI 60 мин..

Продуктите на Aluprof, които осигуряват безопасност за обитателите на сгради в случай на пожар включват вътрешни и външни преградни пожароустойчиви стени( фиксове), врати и прозорци MB-78EI (EI30 и EI60)

Важна характеристика на пожароустойчивите решения на ALUPROF е тяхната способност за свързване едни с други, една система със следващата, като същевременно се поддържа необходимата пожароустойчивост.

Всички продукти, са успешно изпитани в лаборатории и изследователски институти в Полша и в цяла Европа.

Aluprof S.A. се стреми непрекъснато да подобрява качеството на своите продукти. Системата за управление на качество на компанията отговаря на изискванията на стандарти EN ISO 9001 / EN ISO 14001, което е потвърдено от инспектиращия орган TÜV NORD. Продуктите, предлагани от Aluprof отговарят на всички изисквания на европейските стандарти по отношение на качество на сплавите, допуски и характеристики на устойчивост. Компанията си сътрудничи с много европейски проучвателни центрове и строителни изследователски лаборатории, също специализирани в областта на пожароустойчивите конструкции: Building Research Institute (Полша), IFT Rosenheim (Германия), Warrington Certificate Exova (Великобритания), UBAtc (Белгия), Fires Institute (Словакия), ÉMI Institute (Унгария) Incerc Institute (Румъния), Efectis Institute (Нидерландия) и други. Това сътрудничество включва изпитвания на огън и проверки на фирмените документи (доклади и класификации). Тези документи позволяват системите на Aluprof да бъдат прилагани в пожароустойчиви конструкции в Европа и извън нея.

пожароустойчиви и димоуплътнени продукти

Система MB-78 EI

Разработена за изграждане на вътрешни и външни пожароустойчиви преградни стени, с врати с едно или две крила с клас на пожароустойчивост EI 30, EI 60 съгласно EN 13501-2. В повечето случаи тези конструкции могат да имат и характеристики за контрол на дима (класове S200 и Sa). Множество изпитвания и изчисления показаха, че продуктите базирани на MB-78 EI имат много добра топло и звуко-изолация. Благодарение на своите характеристики, оптимизирана технология и производствени разходи, съвместимостта с други ALUPROF системи за прозорци и врати и непрекъснатото техническо усъвършенстване, това е много популярен продукт, широко използван от професионалистите в строителството.

Конструкцията на система MB-78 EI е базирана на алуминиеви профили с прекъснат термичен мост с дълбочина 78 mm. Те се характеризират с нисък общ коефициент на топлопроводимост “U,” благодарение на основния си прекъснат термомост със специален дизайн и ширина 34 mm. Устойчивостта на висока температура се осигурява от специалните пожароизолационни елементи – GKF или CI – разположени във вътрешните камери и в изолационните пространства между профилите, стоманените аксесоари и фугите.

Ъгловите съединения със стени, които могат да се постигнат със системата, възможността за огъване на профилите, както и използването на диагонални съединения и декоративни делители, залепени към стъклото са характеристиките, които придават форма и естетичност на сградата.

Подробна информация относно тези продукти може да откриете, чрез изтеглянето на нашия каталог:

Поръчай

Спецификации MB-78 EI

Обхватът от допустими размери на конструкцията включва неотваряеми прегради с височина до 5.16 м и отваряеми само в една посока врати с размери на крилото: Ш до 1.4 м; В до 3.0 м; ширината на двойните врати може да достигне 2.5 м. Системата за врати MB-78 EI може да се изпълни като отделна врата, като част от по-голяма и сложна преградна стена или в пожароустойчива фасада.

Гамата възможни пожароустойчиви остъкления за употреба при система MB-78EI включва:

  • Pyrobel с дебелина от 9.3 мм – 36 мм
  • Polfam с дебелина от 20 мм – 25 мм - 32 мм.

Обширните конструктивни възможности, разнообразие от панти, ключалки, автоматични затварящи механизми и други видове обков, както и оптимизиран производствен процес не са единствените предимства на тази система. Тя позволява и изпълнение на решения, като:

Дебелината на пълнежите при система MB-78 EI са от 8 до 65 мм. Пълнежите могат да включват всички типични пожароустойчиви стъкла, както и плътни материали състоящи се от листов метал и подходящи плоскости, които осигуряват необходимата пожароустойчивост.

Система MB-45D

Предвидена за изработка на преградни стени с димоуплътнени врати с едно или две крила и клас Sa, и S200 съгласно стандарт EN 13501-2:2016. Без клас на пожароустичовост. Конструкцията е базирана на елементите за вътрешните прегради на система MB-45. Правилното функциониране на димоуплътняването зависи от точното полагане на периферните уплътнения на крилото, остъкляването, както и от полагането на праговите уплътнения.

Подробна информация относно тези продукти може да откриете, чрез изтеглянето на нашия каталог:

Поръчай