Противопожарни продукти

Предлаганите от нас противопожарни продукти са сертифицирани и отговарят на всички европейски изисквания за пожаробезопастност. Тези продукти намират приложение на места където се изисква ограничаване разпространението на огъня с възможност за безопасно напускане на обекта.

пожароустойчиви продукти
противопожарни врати от алуминий

Противопожарни врати от алуминий

Този тип противопожарни врати са предназначени за офиси, обществени и жилищни сгради, търговски центрове и за всички други места, при които се изисква пожаробезопасност. Отговарящи на всички европейски и международни изисквания за пожаробезопасност, подплатени с нужните сертификати, тези врати са готови да осигурят нужната пожаробезопасност.

Противопожарни врати от алуминий
противопожарни метални врати

Противопожарни метални врати

Бюджетен избор за пожароустойчива врата, въпреки своите по-ниски качества на топлоизолация, издръжливост, шумоизолация и допускане на светлина в помещението, този наш продукт отново притежава становище за допустимост от главна дирекция пожарна безопасност.

Противопожарни метални врати
алуминиеви противопожарни фиксове и прозорци

Алуминиеви противопожарни фиксове и прозорци

Противопожарните алуминиеви фиксове и прозорци са предназначени за места изискващи пожаробезопасност. Предлаганите от нас модели са с различен клас на пожароустойчивост в зависимост от Вашите нужди.

Алуминиеви противопожарни фиксове и прозорци
алуминиеви противопожарни витрини

Алуминиеви противопожарни витрини

Този продукт е изключително подходящ за изложбени зали, хотели, спортни и развлекателни съоражения, банки, фабрики и всички останали сгради, при които се изисква пожаробезопасност. Предлагаме изключително голямо разнообразие от цветове и размери, готови да задоволят дори и най-взискателните проекти.

Алуминиеви противопожарни витрини